Característiques:

Per a Ciutat:

– Tots els nostres senyals estan fabricades complint tota la normativa vigent sobre aquest tema.
– Fabricades en diverses grandàries i diferents nivells de retro-reflectància.
– Panells informatius oberts o tancats per la part posterior.

Per a Carretera:

– Senyals en diferents grandàries i diferents nivells de retro-reflectància, complint la normativa vigent.
– Panells de grans dimensions o cartells fletxa.