Obra civil d’infraestructures

Inte-Road senyalització microesferes pintures bandes sonores semafors

Interoad és especialista en el desenvolupament de obres d’infraestructures viàries.

Projectem i construïm  tota mena d´ espais civils de caire vial com rotondes, parkings, places, camins, vorals, accessos, etc.

Oferint el servei de constructor i tot l’estudi de senyalèctica pertinent per aprobar les millors sol·lucions als problemes  de senyalística en l’espai així com el seu posterior manteniment.

Amplia experiència i solvència tècnica en adjudicacions de concursos d’obres per l’administració tant directe com a subcontrates d’empreses de la construcció.