Venda i lloguer

Inte-Road senyalització microesferes pintures bandes sonores semafors

Interoad ofereix el servei de lloguer i compra de tot tipus de materials específics i professionals per la seguretat viària i la senyalització tant fixe com provisional.

Es poden crear dissenys i produccions a mida de una manera àgil i professional.

Treballem tant dins l’àmbit particular com en el professional i administracions.