Senyalització viària

Interoad és una empresa líder en sector de la senyalització i la seguretat viària.

Tenim la solvència tècnia per a projectar qualsevol solució  Senyalística. Tenim la solució a qualsevol necessitat en senyalització horitzontal o vertical, i en general amb qualsevol tipus de treball relacionat amb la senyalització, realització de talls de carril, accessos, col·locació de barreres, etc.

Projectem, fabriquem, implementem i mantenim totes les senyals que es puguin necesitar en el àmbit de la administració pública i en el particular.