Senyalització utilitzada, tant per a paviments bituminossos com de formigó (emprant imprimació adherent), repintar sobre pintures acríliques. Colors blanc, groc, vermell, verd, blava i negre. Per a tot tipus de pistes polideportives tant d’interior com d’exterior. La seva aplicació ha de realitzar-se sobre superfícies ben netes.