Característiques:

Pintura utilitzada dos components antilliscant o acril·lica.
– Empleats per reduir la velocitat dels vehicles.