Arees d’activitat / Imatge gràfica

Senyalització d’exteriors:

 • Rètols, lones i cartells informatius, publicitaris, etc.

Senyalística d’interiors:

 • Directoris
 • Senyals informatives direccionals i/o ubicació
 • Equips contra incendis
 • Salvament i vies d’evacuació
 • Prohibició i advertència de perill
 • Ús obligatori
 • Banners Roll Up informatius i publicitaris

Decoració d’espais:

 • Vehicles, stands, etc.
 • Vinils per oficines, sales, poliesportius etc.
 • Làmines protecció solar per finestres i vehicle