Interoad, es va crear en 1987. En l’actualitat som una de les empreses capdavanteres del mercat gràcies a la confiança dipositada pels nostres clients. Disposem d’unes instal·lacions amb una superfície de 3000 m2 dels quals 2800 m2, estan destinats a àrees d’emmagatzematge de senyals.

InteRoad es presenta com a solució a qualsevol necessitat en senyalització horitzontal o vertical, i en general amb qualsevol tipus de treball relacionat amb la senyalització, realització de talls de carril, col·locació de barrera bionda i lloguer i venda de material de senyalització.

En els nostres magatzems disposen d’un estoc permanent suficient per atendre qualsevol necessitat de la carretera quant a l’equipament vial. Aquest estoc es veu complementat per un taller de retolació que usant materials de primera qualitat ens permet tenir qualsevol senyal de trànsit o cartell en un termini de temps tan curt que és insuperable per cap altra empresa. Som conscients que el temps de resposta és amb freqüència determinant, per poder restituir les condicions de seguretat de la via així és que disposem d’una flota de vehicles i maquinària d’una gran versatilitat, permetent-nos alhora afrontar grans instal·lacions com atendre petites emergències.

A partir del mes de novembre de 2019, Interoad amplia el seu taller de retolació adquirint la activitat, els recursos tècnics i el personal de l’empresa LOGOSTAR dedicada a la Imatge Gràfica. Des d’aquest moment als nostres productes i serveis de Senyalització Viària, afegim els nous serveis d’Imatge Gràfica.