Característiques:

– Per a la senyalització de zones en obres.
– D’una o dues cares (sota comanda).
– Llum groga de Xènon.
– Alimentació amb piles de 6V.
– Baix consum i màxima eficiència.