Característiques:

– Aplicat per reduir la velocitat en determinades vies.
– Elements modulars de cautxú i ressaltats mitjançant bandes grogues i negres paral·leles a l’adreça de la marxa.
– Cadascun dels mòduls es pot instal·lar amb cargols d’expansió.
– Hi ha dues mesures; reductor de 3 i 5 cm. d’altura.