Característiques:

– També poden realitzar-se en pintura amb ressalts de 2 components.
– Mesures: 100 x 50 x 10 mm. i 100 x 50 x 20 mm.
– Els ressalts poden ser de diversos colors.