PINTURES ACRÍL·LIQUES:
Senyalització horitzontal utilitzada, tant per a paviments bituminossos com de formigó (emprant imprimació adherent), repintar sobre pintures acrílica i sobre termoplàstic d’aplicació en calent. Colors blanc, groc, vermell, verd, blava i negre. Tant per a vies urbanes com a interurbanes. La seva aplicació ha de realitzar-se sobre superfícies ben seques i netes.

 

PINTURA DOS COMPONENTS ANTILLISCANT (TERMOPLÀSTICA EN FRED):

Senyalització horitzontal, especialment sobre paviments bituminosos, vies urbanes i interurbanes, sotmeses a intensitat de trànsit molt elevada. Colors blanc, groc, vermell , verd i blava i negre. Repintar sobre pintures acríl.liques i termoplàstics. La seva aplicació és manual el que garanteix major dosificació i per tant augmenta la durabilitat tant de la pintura com de l’antilliscant. La seva aplicació s´ha de realitzar sobre superficies ben seques i netes.